Câu hỏi: Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào

Câu hỏi: Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào
A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo
C. Ấn Độ giáo và Phật giáo
D. Phật giáo và Hồi giáo

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
Giải thích: trang 38 SGK Địa lí 8

Author: Cô Minh Anh