Câu hỏi: Địa hình có tính phân bậc rõ rệt, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam chủ yếu do tác động của

Câu hỏi: Địa hình có tính phân bậc rõ rệt, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam chủ yếu do tác động của
A. nội lực.
B. ngoại lực.
C. lực hấp dẫn.
D. lực li tâm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Do chịu tác động của vận động tạo núi Anpơ – Himalaya, địa hình nước ta được nâng cao trẻ hóa, cường độ nâng lên mạnh nhất ở khu vực Tây Bắc và địa hình có tính phân bậc, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam (khu vực Tây Bắc có địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước).

Author: Cô Minh Anh