Câu hỏi: Đông Á tiếp giáp với đại dương nào

Câu hỏi: Đông Á tiếp giáp với đại dương nào
A. Bắc Băng Dương
B. Ấn Độ Dương
C. Thái Bình Dương
D. Đại Tây Dương

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Thái Bình Dương
Giải thích: Đông Á tiếp giáp với Thái Bình Dương về phía đông

Author: Cô Minh Anh