Câu hỏi: Gió Mậu Dịch có hướng

Câu hỏi: Gió Mậu Dịch có hướng
A. Tây bắc ở bán cầu Bắc, tây nam ở bán cầu Nam.
B. Đông bắc ở bán cầu Bắc, đông nam ở bán cầu Nam.
C. Tây nam ở bán cầu Bắc, động Bắc ở bán cầu Nam.
D. Đông nam ở bán cầu Bắc, đông bắc ở bán cầu Nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/45 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh