Câu hỏi: Hiện tượng nào dưới đây không biểu hiện cho qui luật địa đới?

Câu hỏi: Hiện tượng nào dưới đây không biểu hiện cho qui luật địa đới?
A. Các đai khí áp
B. Gió mùa
C. Gió Mậu dịch
D. Gió Tây ôn đới

Gợi ý câu trả lời

– Khái niệm: Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ.
– Nguyên nhân: Do trái đất hình cầu và bức xạ mặt trời tạo góc nhập xạ của Mặt Trời đến bề mặt trái đất thay đổi từ xích đạo về hai cực.
– Hiện tượng biểu hiện cho qui luật địa đới là sự phân bố các vành đai nhiệt trên Trái Đất, các đai gió (gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới, gió Đông cực) và các đai khí áp, các đới khí hậu trên Trái Đất, các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật.
Như vậy, gió mùa là hiện tượng không biểu hiện cho qui luật địa đới.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh