Câu hỏi: Hoạt động của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim có nguồn cung cấp nhiên liệu quan trọng từ

Câu hỏi: Hoạt động của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim có nguồn cung cấp nhiên liệu quan trọng từ
A. khai thác than.
B. Công nghiệp điện tử.
C. Công nghiệp tiêu dùng.
D. Khai thác dầu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/121, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh