Câu hỏi: Không khí chứa nhiều hơi nước và làm khí áp giảm, điều này xảy ra ở vùng

Câu hỏi: Không khí chứa nhiều hơi nước và làm khí áp giảm, điều này xảy ra ở vùng
A. áp thấp ôn đới.
B. áp cao cận cực.
C. áp cao chí tuyến.
D. áp thấp xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh