Câu hỏi: Là học sinh, em có giải pháp thiết thực nào để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu? 1. Đi bộ hay xe đạp khi di chuyển ở cự ly gần. 2. Hạn chế thải rác vì rác khi phân hủy sẽ tạo ra khí Mê-tan, gây hiệu ứng nhà kính. 3. Tham gia nhiệt tình phong trào trồng và chăm sóc cây xanh. 4. Đi xe máy tham gia giao thông, vận chuyển rác thải vào các thành phố, thị xã. 5. Vứt rác không đúng nơi quy định, thường xuyên không tắt điện trong lớp. Có tất cả có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?

Câu hỏi: Là học sinh, em có giải pháp thiết thực nào để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu?
1. Đi bộ hay xe đạp khi di chuyển ở cự ly gần.
2. Hạn chế thải rác vì rác khi phân hủy sẽ tạo ra khí Mê-tan, gây hiệu ứng nhà kính.
3. Tham gia nhiệt tình phong trào trồng và chăm sóc cây xanh.
4. Đi xe máy tham gia giao thông, vận chuyển rác thải vào các thành phố, thị xã.
5. Vứt rác không đúng nơi quy định, thường xuyên không tắt điện trong lớp.
Có tất cả có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Một số giải pháp thiết thực học sinh có thể làm để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu là
– Đi bộ hay xe đạp khi di chuyển ở cự ly gần: vừa có lợi cho sức khỏe, vừa có lợi cho môi trường.
– Hạn chế thải rác vì rác khi phân hủy sẽ tạo ra khí Mê-tan, gây hiệu ứng nhà kính.
– Tham gia nhiệt tình phong trào trồng và chăm sóc cây xanh.

Author: Cô Minh Anh