Câu hỏi: Lợn được nuôi nhiều ở các vùng ven đô là do

Câu hỏi: Lợn được nuôi nhiều ở các vùng ven đô là do
A. Trồng lương thực.
B. Trồng rau.
C. Có các nhà máy chế biến.
D. Trồng nhiều cây công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/114, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh