Câu hỏi: Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào

Câu hỏi: Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào
A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo
C. Ấn Độ giáo và Phật giáo
D. Phật giáo và Hồi giáo

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Ấn Độ giáo và Phật giáo
Giải thích: Tại Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn là Ấn Độ giáo và Phật giáo, Ấn Độ giáo ra đời vào thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên, Phật giáo ra đời vào thế kỉ VI trước Công nguyên.(SGK trang 17 Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh