Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á:

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á:
A. Khai thác và chế biến than đá
B. Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ
C. Công nghiệp điện tử-tin học
D. Công ngiệp nguyên tử, hàng không vũ trụ

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B.Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ
Giải thích: trang 31 SGK Địa lí lớp 8.

Author: Cô Minh Anh