Câu hỏi: Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là

Câu hỏi: Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là
A. Cháy rừng
B. Ô nhiễm môi trường
C. Biến đổi khí hậu
D. Con người khai thác quá mức

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II.3, SGK/15 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh