Câu hỏi: Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào?

Câu hỏi: Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào?
A. Vùng núi An-đét
B. Đồng bằng A-ma-dôn
C. Đồng bằng La Pla-ta
D. Đồng bằng Pam-pa

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I (bản đồ), SGK/24 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh