Câu hỏi: Phần đất liền Đông Nam Á có tên là:

Câu hỏi: Phần đất liền Đông Nam Á có tên là:
A. Bán đảo Ấn Độ
B. Đông Dương
C. Bán đảo Trung Ấn
D. Mã-lai

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Bán đảo Trung Ấn
Giải thích: Phần đất liền của Đông Nam Á có tên bán đảo Trung Ấn vì nằm giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ (trang 47 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh