Câu hỏi: Thực phẩm thủy sản khác với thực phẩm từ chăn nuôi là

Câu hỏi: Thực phẩm thủy sản khác với thực phẩm từ chăn nuôi là
A. Giàu chất đạm, dễ tiêu hóa.
B. Dễ tiêu hóa, không gây béo phì, có nhiều nguyên tố vi lượng dễ hấp thụ.
C. Giâu chất béo, không gây béo phì.
D. Giâu chất đạm và chất béo hơn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/115 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh