Câu hỏi: Trung Quốc đứng hàng đầu thế giới về các sản phẩm nông nghiệp nào?

Câu hỏi: Trung Quốc đứng hàng đầu thế giới về các sản phẩm nông nghiệp nào?
A. Lương thực, củ cải đường, thủy sản.
B. Lúa gạo, cao su, thịt lợn.
C. Lương thực, bông, thịt lợn.
D. Lúa mì, khoai tây, thị bò.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/95 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh