Câu hỏi: Vật nuôi chủ yếu ở vùng khí hậu ẩm ướt là:

Câu hỏi: Vật nuôi chủ yếu ở vùng khí hậu ẩm ướt là:
A. Trâu, bò, lợn, gà, vịt
B. Dê, bò, ngựa, cừu
C. Cừu, lợn, gà, vịt
D. Lợn, gà, dê, cừu

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Trâu, bò, lợn, gà, vịt
Giải thích: trang 27 SGK Địa lí 8

Author: Cô Minh Anh