Câu hỏi: Ý nào sau đây đúng với họat động ngoại thương của LB Nga?

Câu hỏi: Ý nào sau đây đúng với họat động ngoại thương của LB Nga?
A. Giá trị xuất khẩu luôn cân bằng với giá trị nhập khẩu.
B. Hàng xuất khẩu chính là thủy sản, hàng công nghiệp nhẹ.
C. Hàng nhập khẩu chính là dầu mỏ, khí đốt.
D. Tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/70 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh