Câu hỏi: Ý nào sau đây là điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của LB Nga?

Câu hỏi: Ý nào sau đây là điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của LB Nga?
A. Quỹ đất nông nghiệp lớn.
B. Khí hậu phân hoá đa dạng.
C. Giáp nhiều biển và đại dương.
D. Có nhiều sông, hồ lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/70 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh