Danh mục: Chương 4: Các số đến 100000

Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Các số có 5 chữ số. Số 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Ghi nhớ các hàng của một số có năm chữ số: Chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị. – Số…

Continue Reading Các số có 5 chữ số. Số 100000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

So sánh các số trong phạm vi 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1) Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Ví dụ: $999 < 1000$ Số…

Continue Reading So sánh các số trong phạm vi 100000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1) Diện tích của một hình: Là phần không gian nằm bên trong của một hình hai chiều. Ví dụ. Diện…

Continue Reading Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Diện tích hình chữ nhật

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hình chữ nhật ABCD có: $4 \times 3 = 12\,$(ô vuông) Diện tích của mỗi ô vuông là $1\,c{m^2}$ Diện…

Continue Reading Diện tích hình chữ nhật
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Diện tích hình vuông

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hình vuông ABCD có: \(3 \times 3 = 9\) (ô vuông) Diện tích mỗi ô vuông là \(1\,c{m^2}\) Diện tích…

Continue Reading Diện tích hình vuông
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Phép cộng các số trong phạm vi 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép tính cộng không nhớ hoặc có nhớ các số trong phạm vi   Ví dụ:  II….

Continue Reading Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Phép trừ các số trong phạm vi 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép trừ các số có năm chữ số và một số bài toán vận dụng. Ví dụ:…

Continue Reading Phép trừ các số trong phạm vi 100000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Tiền Việt Nam

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Ghi nhớ hình ảnh và giá trị của các tờ tiền \(10\,000;\,20\,000;\,50\,000\,;\,100\,000\) đồng. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:…

Continue Reading Tiền Việt Nam
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số : – Ta nhân từ…

Continue Reading Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép chia một số có năm chữ số cho số có một chữ số: Thực hiện lấy các…

Continue Reading Chia số có năm chữ số với số có một chữ số