Danh mục: Chương 5: Ôn tập cuối năm

Posted in Giải toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập các số đến 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ * Cấu tạo số các số phạm vi \(100\,000\) : II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Viết số – Cho các chữ số…

Continue Reading Ôn tập các số đến 100000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính – Thực hiện phép tính theo quy tắc đã học….

Continue Reading Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập về đại lượng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đổi đơn vị độ dài – Thứ tự các đơn vị đo trong bảng…

Continue Reading Ôn tập về đại lượng
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập về hình học

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Xác định hình đã cho có phải là góc vuông hay không. Để kiểm…

Continue Reading Ôn tập về hình học
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập về giải toán

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Muốn tìm một trong…

Continue Reading Ôn tập về giải toán