Danh mục: Giải toán lớp 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 1. Các hàm số lượng giác
 2. Phương trình lượng giác cơ bản
 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
 4. Ôn tập chương 1 – Toán 11

Chương 2: Tổ hợp xác suất

 1. Hai quy tắc đếm cơ bản
 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
 3. Nhị thức Niu-tơn
 4. Biến cố và xác suất của biến cố
 5. Các quy tắc tính xác suất
 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc
 7. Ôn tập chương 2

Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

 1. Phương pháp quy nạp toán học
 2. Dãy số
 3. Cấp số cộng
 4. Cấp số nhân
 5. Ôn tập chương 3

Chương 4: Giới hạn

 1. Giới hạn của dãy số
 2. Một số phương pháp tính giới hạn dãy số
 3. Giới hạn của hàm số
 4. Các dạng vô định
 5. Hàm số liên tục
 6. Ôn tập chương 4

Chương 5: Đạo hàm

 1. Khái niệm đạo hàm
 2. Các quy tắc tính đạo hàm
 3. Đạo hàm cấp cao
 4. Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 5. Ôn tập chương đạo hàm

Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

 1. Mở đầu về phép biến hình
 2. Phép tịnh tiến
 3. Phép đối xứng trục
 4. Phép đối xứng tâm
 5. Phép quay
 6. Phép vị tự
 7. Phép đồng dạng
 8. Ôn tập phép biến hình

Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 2. Hai đường thẳng song song
 3. Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
 4. Đường thẳng song song với mặt phẳng
 5. Phương pháp xác định thiết diện của hình chóp
 6. Hai mặt phẳng song song
 7. Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
 8. Phép chiếu song song
 9. Ôn tập chương 7 lớp 11

Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

 1. Véc tơ trong không gian
 2. Hai đường thẳng vuông góc
 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 4. Phương pháp giải các bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
 6. Thiết diện và các bài toán liên quan
 7. Hai mặt phẳng vuông góc
 8. Góc giữa hai mặt phẳng
 9. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
 10. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
 11. Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
 12. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
 13. Ôn tập chương vecto trong không gian, quan hệ vuông góc
Posted in Chương 2: Tổ hợp xác suất Giải toán lớp 11

Các quy tắc tính xác suất

1. Quy tắc cộng xác suất Hai biến cố \(A,B\) được gọi là xung khắc nếu biến cố này xảy ra thì biến cố kia…

Continue Reading Các quy tắc tính xác suất
Posted in Chương 2: Tổ hợp xác suất Giải toán lớp 11

Biến ngẫu nhiên rời rạc

1. Bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên Biến ngẫu nhiên \(X\) nhận các giá trị \({x_1},{x_2},…,{x_n}\) với các xác suất tương ứng…

Continue Reading Biến ngẫu nhiên rời rạc
Posted in Chương 2: Tổ hợp xác suất Giải toán lớp 11

Ôn tập chương 2

I. CÁC QUY TẮC ĐẾM 1. Quy tắc cộng a) Định nghĩa Xét một công việc \(H\). Giả sử \(H\) có \(k\) phương án \({H_1},{H_2},…,{H_k}\)…

Continue Reading Ôn tập chương 2
Posted in Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Giải toán lớp 11

Các hàm số lượng giác

1. Hàm số tuần hoàn Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có TXĐ \(D\) được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số…

Continue Reading Các hàm số lượng giác
Posted in Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Giải toán lớp 11

Phương trình lượng giác cơ bản

1. Phương trình lượng giác cơ bản a) Phương trình \(\sin x = m\).  Nếu \(\left| m \right| > 1\) thì phương trình vô nghiệm….

Continue Reading Phương trình lượng giác cơ bản
Posted in Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Giải toán lớp 11

Một số phương trình lượng giác thường gặp

1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Phương pháp chung: Bước 1: Biến đổi các phương…

Continue Reading Một số phương trình lượng giác thường gặp
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Ôn tập chương 1 – Toán 11

I. CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1. Hàm số tuần hoàn Hàm số $f\left( x \right)$ xác định trên tập hợp $D$ gọi là tuần hoàn nếu…

Continue Reading Ôn tập chương 1 – Toán 11