Danh mục: Giải toán lớp 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 1. Các hàm số lượng giác
 2. Phương trình lượng giác cơ bản
 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
 4. Ôn tập chương 1 – Toán 11

Chương 2: Tổ hợp xác suất

 1. Hai quy tắc đếm cơ bản
 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
 3. Nhị thức Niu-tơn
 4. Biến cố và xác suất của biến cố
 5. Các quy tắc tính xác suất
 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc
 7. Ôn tập chương 2

Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

 1. Phương pháp quy nạp toán học
 2. Dãy số
 3. Cấp số cộng
 4. Cấp số nhân
 5. Ôn tập chương 3

Chương 4: Giới hạn

 1. Giới hạn của dãy số
 2. Một số phương pháp tính giới hạn dãy số
 3. Giới hạn của hàm số
 4. Các dạng vô định
 5. Hàm số liên tục
 6. Ôn tập chương 4

Chương 5: Đạo hàm

 1. Khái niệm đạo hàm
 2. Các quy tắc tính đạo hàm
 3. Đạo hàm cấp cao
 4. Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 5. Ôn tập chương đạo hàm

Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

 1. Mở đầu về phép biến hình
 2. Phép tịnh tiến
 3. Phép đối xứng trục
 4. Phép đối xứng tâm
 5. Phép quay
 6. Phép vị tự
 7. Phép đồng dạng
 8. Ôn tập phép biến hình

Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 2. Hai đường thẳng song song
 3. Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
 4. Đường thẳng song song với mặt phẳng
 5. Phương pháp xác định thiết diện của hình chóp
 6. Hai mặt phẳng song song
 7. Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
 8. Phép chiếu song song
 9. Ôn tập chương 7 lớp 11

Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

 1. Véc tơ trong không gian
 2. Hai đường thẳng vuông góc
 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 4. Phương pháp giải các bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
 6. Thiết diện và các bài toán liên quan
 7. Hai mặt phẳng vuông góc
 8. Góc giữa hai mặt phẳng
 9. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
 10. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
 11. Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
 12. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
 13. Ôn tập chương vecto trong không gian, quan hệ vuông góc
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Phép chiếu song song

1. Phép chiếu song song Cho mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$và một đường thẳng $\Delta $ cắt $\left( \alpha  \right)$. Với mỗi điểm $M$ trong không…

Continue Reading Phép chiếu song song
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Ôn tập chương 7

1. Các cách xác định mặt phẳng Một mặt phẳng trong không gian có thể được xác định bởi một trong các cách thức sau:…

Continue Reading Ôn tập chương 7
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Mở đầu về phép biến hình

1. Định nghĩa Phép biến hình (trong mặt phẳng) là một quy tắc để với mỗi điểm \(M\) thuộc mặt phẳng, xác định được một…

Continue Reading Mở đầu về phép biến hình
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép tịnh tiến

1. Định nghĩa Phép đặt tương ứng mỗi điểm \(M\) với một điểm \(M’\) sao cho \(\overrightarrow {MM’}  = \overrightarrow u \) (\(\overrightarrow u \)…

Continue Reading Phép tịnh tiến
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép đối xứng trục

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa – Hai điểm \(M,M’\) được gọi là đối xứng nhau qua đường thẳng \(a\) nếu \(a\) là…

Continue Reading Phép đối xứng trục
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép đối xứng tâm

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa – Cho điểm \(I\). Phép biến hình biến điểm \(I\) thành chính nó và biến mỗi điểm…

Continue Reading Phép đối xứng tâm
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép quay

1. Định nghĩa Cho điểm \(O\) và góc lượng giác \(\alpha \). Phép biến hình biến \(O\) thành chính nó và biến mỗi điểm \(M…

Continue Reading Phép quay
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép vị tự

1. Định nghĩa Cho điểm \(I\) và một số thực \(k \ne 0\). Phép biến hình biến mỗi điểm \(M\) thành điểm \(M’\) sao cho…

Continue Reading Phép vị tự
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép đồng dạng

1. Định nghĩa Phép biến hình \(F\) được gọi là phép đồng dạng tỉ số \(k\left( {k > 0} \right)\) nếu với hai điểm \(M,N\)…

Continue Reading Phép đồng dạng
Posted in Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Giải toán lớp 11

Ôn tập phép biến hình

1. Phép biến hình – Điểm \(M’\) gọi là ảnh của điểm \(M\) qua phép biến hình \(F\) , hay \(M\) là điểm tạo ảnh…

Continue Reading Ôn tập phép biến hình