Danh mục: Giải toán lớp 7

Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
 2. Cộng trừ các số hữu tỉ
 3. Nhân chia các số hữu tỉ
 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
 6. Tỉ lệ thức
 7. Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau
 8. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
 9. Làm tròn số
 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 11. Số thực
 12. Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Chương 2: Hàm số và đồ thị

 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
 2. Đại lượng tỉ lệ nghịch
 3. Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
 4. Đồ thị hàm số
 5. Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị

Chương 3: Thống kê

 1. Thu thập số liệu thống kê tần số
 2. Bảng tần số của dấu hiệu
 3. Biểu đồ, giá trị trung bình và mốt của dấu hiệu
 4. Ôn tập chương 3: Thống kê

Chương 4: Biểu thức đại số

 1. Khái niệm về biểu thức đại số
 2. Giá trị của một biểu thức đại số
 3. Đơn thức
 4. Đơn thức đồng dạng
 5. Đa thức
 6. Cộng trừ đa thức
 7. Đa thức một biến
 8. Cộng trừ đa thức một biến
 9. Nghiệm của đa thức một biến
 10. Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số

Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

 1. Hai góc đối đỉnh
 2. Hai đường thẳng vuông góc trong mặt phẳng
 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 4. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
 5. Từ vuông góc đến song song
 6. Định lý
 7. Ôn tập chương 5

Chương 6: Tam giác

 1. Tổng ba góc của một tam giác
 2. Hai tam giác bằng nhau
 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
 6. Tam giác cân
 7. Định lý Pytago
 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 9. Ôn tập chương 6: Tam giác

Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 5. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 6. Tính chất đường trung trực của tam giác
 7. Tính chất ba đường cao của tam giác
 8. Ôn tập chương 7
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Nhắc lại: Đường trung tuyến của một tam giác là đoạn thẳng nối đỉnh và trung điểm cạnh đối diện….

Continue Reading Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tính chất tia phân giác của một góc Định lí 1: Điểm nằm trên tia phân giác của một…

Continue Reading Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Tính chất đường trung trực của tam giác

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Định nghĩa: Đường trung trực của một đoạn thẳng là…

Continue Reading Tính chất đường trung trực của tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Tính chất ba đường cao của tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Định lí 1: Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trực…

Continue Reading Tính chất ba đường cao của tam giác
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

Ôn tập chương 7 toán lớp 7

1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Định lí: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn…

Continue Reading Ôn tập chương 7 toán lớp 7